fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

Test Blueprint

Test Blueprint O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 วิชาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วย  Test Blueprint  O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 วิชาวิชาภาษาอังกฤษ    หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและมีการออกแบบระบบการศึกษา ซึ่งมีการออกข้อกำหนดว่านักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6…
Read More...

แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 –…

แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - 2561
Read More...

โหลดด่วน!! TEST-BLUEPRINT ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562

ครูประถมที่กำลังมองหา TEST-BLUEPRINT ข้อสอบ O-NET ป.6 คครูประถมสามารถโหลดเอกสาร ได้โดยมีทั้งตัวอย่างข้อสอบ และ รูปแบบข้อสอบ ให้ครูประถมสามารถเลือกโหลดได้เลย วันนี้สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้เผยแพร่…
Read More...

ดาวน์โหลด Test Blueprint Reading Test RT สอบการอ่าน ป.1 ปี 2561

          ตามที่ สทศ.สพฐ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินด้านการอ่านที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เขตพื้นที่และสถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1…
Read More...