ตารางสอบ O-NET

ข่าวการศึกษา ประกาศตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ส่งรายชื่อนักเรียน 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2562 

          การประเมินวัดผลที่สำคัญสำหรับนักเรียน นักศึกษา อีกหนึ่งรายการ ได้แก่ การสอบ O-NET และวันนี้ krupatom.com ขอนำตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาฝากกันค่ะ

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้เผยแพร่ ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดของ ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระเบียบการเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 และ วิธีการระบายคำตอบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ระเบียบการเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 และ วิธีการระบายคำตอบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ระเบียบการเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 และ วิธีการระบายคำตอบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ห้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 นำอะไรเข้าได้บ้าง

ห้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 นำอะไรเข้าได้บ้าง

ห้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 นำอะไรเข้าได้บ้าง

 

          พร้อมทั้งได้แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ผ่านเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th  ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 

ขอขอบคุณ : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.