ข้อสอบกอท. ม.3

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ข้อสอบกอท. ม.3

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบกอท. ม.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ภาคเรียนที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ภาคเรียนที่ 2

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3 การงานอาชีพ 

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3 เทคโนโลยี

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 การงานอาชีพ ม.3 ปี 2557

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เทคโนโลยี ม.3 ปี 2557

แสดงความคิดเห็น