fbpx

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 71
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ภาษาอังกฤษ ม.3 ภาคเรียนที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ภาษาอังกฤษ ม.3 ภาคเรียนที่ 2

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ภาษาอังกฤษ ม.3

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 2557

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ภาษาอังกฤษ ม.3

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุดที่ 2

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น