fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่2 วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  

ข้อสอบศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.2

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.2 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) 

วิชาทัศนศิลป์

วิชาดนตรี และนาฏศิลป์

ข้อสอบมาตรฐาน ป.2(ปลายภาค) – วิชาศิลปะ 

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 – วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.2

  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
Comments
Loading...