แบบบันทึกการปฏิบัติงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ( PLC)

Spread the love
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

แบบบันทึกการปฏิบัติงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ( PLC) เป็นบันทึกที่ให้คุณครูผู้สอน/สมาชิก รายงานหรือบันทึกทุกครั้งที่การปฏิบัติการจัดกิจกรรมPLC (เก็บเข้าแฟ้มไว้ที่โรงเรียนสำหรับเป็นร่องรอย/หลักฐาน) สามารถ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 

แสดงความคิดเห็น