fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ รวมสื่อการสอนแผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและระดับวิชา วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สื่อการเรียนการสอน วิชาสื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดได้เลยที่นี้ สื่อการเรียนการสอน…

สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน วิชาวิชาสื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดได้เลยที่นี้ …

แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถดาวน์โหลดไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้ สามารถดาวน์โหลดได้เลยที่นี้ เอกสารวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประถมศึกษาปีที่ 1 …

รับสมัคร ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์…

สสวท. เปิดรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา”เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 19 เมษายน 2562…

รวมข้อสอบชั้น ป.4 ทุกรายวิชา แจกฟรี

รวมข้อสอบชั้น ป.4 ทุกรายวิชาĉ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4.doc ดู ดาวน์โหลด12562 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ก.พ. 2559 23:24 Sophnn Channelĉ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา…

ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.6

ครูประถมรวบรวมใบงานวิทยาศาสตร์ ป.6 ให้คุณครูได้ดาวน์โหลด โดยมีใบงาน มาตรฐานตัวชีวัด และเฉลย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะข้อมูลจาก : https://www.hongpakkroo.com

รวบรวม ใบงาน แบบฝึกหัด ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

รวบรวม ใบงาน แบบฝึกหัด ประถมศึกษา ป1-ม.6 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่เพิ่มเติม รวมใบงาน ป1-3 ,ป4-6 ใบงานป.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทยประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1ประถมศึกษาปีที่ 1…

รวมใบงานป.1 ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้รวมแนะแนว

รวมใบงานป.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมแนะแนว มีทั้งหมด 2 ชุด โดยชุดที่1 จะประกอบด้วยใบงานกิจกรรมพัฒนาฯ ป.1ดาวน์โหลดใบงานคอมพิวเตอร์ ป.1ดาวน์โหลดใบงานภาษาไทย ป.1ดาวน์โหลดใบงานภาษาอังกฤษ ป.1ดาวน์โหลด…

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยีรวมแผนการสอนจาก อจท. วิทยาการคำนวณ ม.1 การออกแบบและเทคโนโลยีแผนวิทย์ สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะอจท.แผนเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)ม.1อจท.แผนเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ม.1…

สะเต็มศึกษา (STEM Education)

สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆเช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์  รวมเข้าด้วยกัน - Science…