วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

วิทยาศาสตร์ ป.1

วิทยาศาสตร์ ป.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบปรนัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำเดียว

 1. เด็กในรูปแสดงลักษณะใดของสิ่งมีชีวิต

1 หายใจ

2 เคลื่อนที่

3 กินอาหาร

 1. ลูกไก่ที่ออกจากไข่กลายเป็นลูกเจี๊ยบ แสดงลักษณะใดของสิ่งมีชีวิต

1 สืบพันธุ์

2 เจริญเติบโต

3 เคลื่อนที่ได้เอง

 1. เพราะเหตุใดก้อนหินที่กำลังกลิ้งลงเขาจึงจัดว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิต

1 ไม่มีเสียง

2 ไม่หายใจ

3 ไม่เคลื่อนที่

 1. สิ่งใดไม่ต้องการอาหาร

1 แมว

2 ดินสอ

3 ต้นไม้

 1. สัตว์ในรูปแสดงลักษณะใดของสิ่งมีชีวิต

1 หายใจ

2 เคลื่อนที่

3 กินอาหาร

 1. สิ่งใดแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเพิ่มจำนวนมีลูกมีหลานได้

1 สิงโตตัวใหญ่อยู่บนภูเขา

2 แมวที่เลี้ยงไว้ออกลูกมา 3 ตัว

3 มีหนูมาอาศัยอยู่มากมายในเมืองต่าง ๆ

 1. สิ่งใดไม่ใช่พฤติกรรมที่แสดงว่าสิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร

1 เสือออกไปล่าเหยื่อ

2 ผีเสื้อบินไปเกาะดอกไม้

3 นกอพยพจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้

 1. ทำไมปลาจึงลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ

1 ต้องการอาหาร

2 ต้องการอากาศ

3 ต้องการพักผ่อน

 1. ทำไมในป่าทึบเราจึงพบสัตว์ต่าง ๆ มากมายที่ริมลำธาร

1 สัตว์ต้องการน้ำ

2 สัตว์ต้องการอาหาร

3 สัตว์ต้องการอากาศ

 1. รูปใดเป็นสิ่งมีชีวิต

1

 

2

 

 

3

 

 

 1. พืชชนิดใดมีลำต้นทอดยาวไปตามดิน

1 ไผ่

2 แตงโม

3 กระถิน

 1. พืชชนิดใดที่มีลำต้นเปลี่ยนไปเป็นมือเกาะ

1 อ้อย

2 พริก

3 ตำลึง

 1. พืชกลุ่มใดที่มีใบสีเขียวทั้งใบ

1 พลู ชบา มะยม

2 ฝรั่ง โกสน กุหลาบ

3 ขนุน พลูด่าง มะม่วง

 1. ความแตกต่างของต้นไม้ในรูป ก กับรูป ข คืออะไร

1 ดอกไม้ที่มีกลิ่น

2 การเป็นพืชดอก

3 แหล่งที่อยู่อาศัย

 1. ใบพืชชนิดใดมีขอบใบแตกต่างจากข้ออื่น

1

2

 

3

 

 

ใช้รูปต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 16-19

 

 

 

 

 1. ส่วนของพืชที่อยู่ใต้ดินตรงกับหมายเลขใด

1 2

2 4

3 6

 1. ส่วนของพืชหมายเลขใดที่ทำหน้าที่สร้างอาหาร

1 1

2 3

3 5

 1. หมายเลขใดที่สร้างความแข็งแรงเป็นที่ยึดให้กิ่งและใบ

1 4

2 5

3 6

 1. ส่วนที่มีสีสวยงามหรือมีกลิ่นหอมตรงกับหมายเลขใด

1 1

2 2

3 3

 1. พืชชนิดใดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน

1 ข้าว

2 กล้วย

3 มันสำปะหลัง

 

 1. ใบของพืชชนิดใดมีกลิ่นหอมและใช้สีจากใบมาทำขนม

1 ใบพลู

2 ใบเตย

3 ใบฝรั่ง

 1. หน่อไม้ที่ใช้เป็นอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของพืชชนิดใด

1 ไผ่

2 อ้อย

3 มันฝรั่ง

 1. พืชชนิดใดไม่นิยมนำมาประกอบอาหาร

1 ส้ม

2 มะเขือ

3 ฟักทอง

 1. ลำต้นของพืชชนิดใดที่มีความแข็งแรงมากที่สุด

1 ต้นมะเขือ

2 ต้นมะขาม

3 ต้นมะละกอ

 1. ในวันแม่ นักเรียนควรนำดอกไม้ชนิดใดมามอบให้แม่

1 ดอกรัก

2 ดอกมะลิ

3 ดอกพุทธรักษา

 

 1. ใบของพืชที่นำมาห่อของควรมีลักษณะใด

1 มีขนาดใหญ่

2 สีสันสวยงาม

3 เหนียว ไม่ขาดง่าย

 1. ใบของพืชชนิดใดนำมาทำอาหารได้

1 ใบคะน้า ใบจาก

2 ใบมะยม ใบกล้วย

3 ใบผักชี ใบกะเพรา

 1. สิ่งใดได้จากพืช

1 นมสด

2 ยางลบ

3 โต๊ะ เก้าอี้

 1. พืชคู่ใดเป็นพืชน้ำทั้งหมด

1 หญ้าคา จอก

2 เฟิน สาหร่าย

3 บัว ผักตบชวา

 1. ผลไม้คู่ใดมีรสเปรี้ยว หวาน ตามลำดับ

1 มะยม ลำไย

2 ละมุด พุทรา

3 แตงโม มะพร้าว

 

 1. พืชที่ใช้ทำเป็นยารักษาโรคเรียกว่าอะไร

1 พืชล้มลุก

2 พืชยืนต้น

3 พืชสมุนไพร

 1. พืชชนิดใดเป็นไม้ดอก

1 ชบา

2 ตำลึง

3 กะเพรา

 1. ลำต้นของพืชชนิดใดนำมาใช้เป็นอาหารได้

1 ต้นอ้อย

2 ต้นข้าวโพด

3 ต้นมะละกอ

 1. เครื่องจักสานส่วนใหญ่ทำมาจากพืชชนิดใด

1 ไม้ไผ่

2 มะพร้าว

3 ต้นกล้วย

 1. ลำต้นเลื้อยพันไม้อื่น ผิวใบเรียบ เป็นลักษณะของพืชชนิดใด

1 ตำลึง

2 มะม่วง

3 กุหลาบ

 

 1. อะไรไม่ใช่ ลักษณะของสัตว์ที่อยู่ในรูป

 

 

 

1 เป็นสัตว์ปีก

2 ออกลูกเป็นไข่

3 มีแหล่งอาศัยอยู่ในน้ำ

 1. สัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่ในน้ำตลอดเวลา

1

2

3

 

 1. สัตว์ชนิดใดสามารถสร้างสิ่งที่เห็นในรูปได้

1 ผีเสื้อ

2 แมงมุม

3 แมลงปอ

 1. สัตว์ชนิดใดมีการเคลื่อนที่ต่างไปจากกลุ่ม

1

2

3

 1. สัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่บนบก

1

2

 

3

 

 1. สัตว์ชนิดใดมีการเคลื่อนที่แตกต่างจากสัตว์อื่น

1

 

2

3

 

 1. สัตว์ชนิดใดมีร่างกายปกคลุมด้วยเปลือก

1

 

2

3

 

 

 1. สัตว์ชนิดใดมีจำนวนขาน้อยที่สุด

1

 

2

3

 1. สัตว์กลุ่มใดเคลื่อนที่เหมือนกัน

1 ปลา กุ้ง ม้า

2 จระเข้ เต่า กุ้ง

3 ผีเสื้อ ผึ้ง แมลงปอ

 1. สิ่งปกคลุมร่างกายของสัตว์ชนิดใดเป็นเกล็ด

1 งู

2 วัว

3 กวาง

 1. การเคลื่อนที่ของสัตว์ชนิดใดที่ต่างออกไปจากกลุ่ม

1 งู

2 เสือ

3 กวาง

 

 

 

 1. สัตว์ชนิดใดมีฟันเขี้ยวที่แหลมคมและเป็นอันตรายมากที่สุด

1 วัว

2 สุนัข

3 เสือ

 1. สัตว์ชนิดใดมีโครงสร้างแตกต่างจากสัตว์อื่น

1 งู

2 เสือ

3 กวาง

 1. สัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่บนบก

1 หนู

2 เต่า

3 ปลา

 1. อะไรไม่ใช่อาหารของหมู

1 รำข้าว

2 พืชผักใบเขียว

3 ปลาและเนื้อสัตว์อื่น

 1. จากรูปเป็นสัตว์พวกใด

1 เป็นสัตว์น้ำ

2 เป็นสัตว์บก

3 เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ทั้งในน้ำและบนบก

 

 1. สัตว์ชนิดใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

1

 

2

 

3

 

 1. สัตว์ชนิดใดกินพืชเป็นอาหาร

1

2

 

3

 

 1. สัตว์ชนิดใดถูกนำมาใช้เป็นแรงงาน

1 ม้า

2 สิงโต

3 ยีราฟ

 

 

 1. สัตว์ชนิดใดที่นำไข่และเนื้อมาทำเป็นอาหาร

1 ไก่

2 วัว

3 หมู

 1. สัตว์ชนิดใดที่คนเลี้ยงไว้ในบ้านให้เฝ้าบ้าน

1 นก

2 แมว

3 สุนัข

 1. สัตว์ชนิดใดมีประโยชน์กับชาวนามากที่สุด

1 ม้า

2 ช้าง

3 ควาย

 1. จากรูปของชิ้นนี้ทำมาจากหนังสัตว์ชนิดใด

 

 

 

1                                                       2

 

 

 

 

3

 

 1. ปลาชนิดใดนิยมเลี้ยงไว้ดูเล่นเพื่อความเพลิดเพลิน

1 ปลานิล

2 ปลาช่อน

3 ปลาทอง

 1. สัตว์ชนิดใดนิยมเลี้ยงไว้เพื่อให้ช่วยเก็บมะพร้าว

1 ลิง

2 สุนัข

3 กระรอก

 1. เด็กหญิงในรูปใช้อวัยวะรับสัมผัสใด

1 หู

2 ตา

3 จมูก

 1. อวัยวะใดในร่างกายช่วยในการทรงตัวและเคลื่อนไหว

1 ขา

2 คอ

3 ลำตัว

 1. เด็กชายในรูปใช้อวัยวะรับสัมผัสใด

          1 หู

2 ตา

3 จมูก

 

ใช้รูปต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 64-65

 

 

 1. เมื่อเรารับประทานขนม จะใช้บริเวณใดของลิ้นรับรส

1 บริเวณ 1

2 บริเวณ 2

3 บริเวณ 3

 1. บริเวณ 1 บอกรสของสิ่งใด

1 ส้ม

2 มะระ

3 ทอฟฟี่

 1. ฟันน้ำนมของคนเรามีกี่ซี่

1 20 ซี่

2 22 ซี่

3 32 ซี่

 1. การใช้อุปกรณ์ใดไม่ต้องอาศัยหู

1 โทรทัศน์

2 เข็มเย็บผ้า

3 โทรศัพท์มือถือ

 

 1. อวัยวะในรูปบอกความรู้สึกใด

1 ความเค็มของอาหาร

2 ความร้อนของอาหาร

3 ความเปรี้ยวของอาหาร

 1. เด็กคนนี้ใช้อวัยวะใดสังเกตลักษณะของกระดาน

 

 

1 หู

2 ตา

3 ผิวหนัง

 1. สิ่งใดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา

1 สี

2 เสียง

3 รูปร่าง

 1. มนุษย์ใช้อวัยวะใดรับสัมผัสมากที่สุด

1 หู

2 ตา

3 จมูก

 

 

 

 1. “แอปเปิลลูกนี้สด” นักเรียนคิดว่าเขาใช้อวัยวะใดสังเกต

1 ตา

2 จมูก

3 ผิวหนัง

 1. เรามองเห็นภาพต่าง ๆ ได้เพราะอวัยวะใด

1 หู

2 ตา

3 จมูก

 1. สิ่งใดไม่สามารถบอกได้โดยการดมกลิ่น

1 ดอกไม้

2 แป้งทาตัว

3 ยาหยอดตา

 1. “ขนมปังร้านนี้หอมน่ากินจัง” ผู้พูดใช้อวัยวะรับสัมผัสใด

1 ตา

2 ลิ้น

3 จมูก

 1. ถ้าตาของเราเจ็บจะมีปัญหาในเรื่องใดมากที่สุด

1 การได้ยิน

2 การมองเห็น

3 การนอนหลับ

 

 1. การมองสิ่งใดจะเป็นอันตรายต่อสายตา

1 ดวงดาว

2 ดวงจันทร์

3 ดวงอาทิตย์

 1. เสียงอะไรเป็นอันตรายต่อหู

1 นกร้อง

2 เครื่องบิน

3 กระดิ่งจักรยาน

 1. สิ่งใดควรปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

1

 

2

 

3

 

 

 1. การกระทำใดเป็นการระวังรักษาจมูกที่ถูกต้อง

1 ใช้นิ้วแคะจมูก

2 ตัดขนจมูกให้สั้น

3 ใช้ผ้าปิดจมูกขณะที่มีฝุ่นละออง

 

แบบอัตนัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คำชี้แจง ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

 1. แบ่งกลุ่มคำต่อไปนี้ ออกเป็น 2 กลุ่ม แล้วบอกว่าแยกได้โดยใช้เกณฑ์ใด

หญ้า จาน รองเท้า ต้นมะม่วง ปลา ก้อนหิน มด ขนมปัง

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

 1. นักเรียนดูการแบ่งกลุ่มสัตว์ต่อไปนี้แล้วบอกว่าใช้เกณฑ์อะไร

                             กลุ่มที่ 1                                    กลุ่มที่ 2

เกณฑ์ที่ใช่ในการแบ่งกลุ่ม

                             กลุ่มที่ 1                                    กลุ่มที่ 2

เกณฑ์ที่ใช่ในการแบ่งกลุ่ม

 

 

 

ต้องการ เฉลย แจ้งอีกเมล์ ชื่อโรงเรียน ด้านล่างค่ะ

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี