วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกครูประถมข้อสอบข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) – วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาคณิตศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาคณิตศาสตร์ ป.1

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1)

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ 1 – 5 และ 0
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนนับ 6 – 10
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จำนวนนับ 11 – 20
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบวก และการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัดความยาว
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การชั่ง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การตวง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เงิน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เวลา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การบวก ลบ ระคน

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2)

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1จำนวน 1 ถึง 5 และ 0
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวน 6 ถึง 10
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จำนวน 11 ถึง 20
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบวก และการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัดความยาว
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การชั่ง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การตวง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 จำนวน 21 ถึง 100
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เวลา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การบวก และการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การบวก ลบ ระคน

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3)

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ 1 – 5 และ 0
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนนับ 6 – 10
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จำนวนนับ 11 – 20
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบวก และการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัดความยาว
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การชั่ง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การตวง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เงิน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เวลา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การบวก ลบ ระคน

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี