Take a fresh look at your lifestyle.

เทศบาลเมืองลัดหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา

เทศบาลเมืองลัดหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
รับสมัครวันที่

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2562
สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียดอื่นๆ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานเทศกิจ 3 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
2. ยาม 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
3. คนงานทั่วไป (งานธุรการ) 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
4. คนงานทั่วไป (งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม) 2 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
5. คนงานทั่วไป (งานป้องกันและควบคุมโรค) 2 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
6. คนงานทั่วไป (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
7. คนงานทั่วไป (งานส่งเสริมสุขภาพ) 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
8. พนักงานขับรถขยะ 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
9. คนงานทั่วไป (งานรักษาความสะอาด) 8 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท

เทศบาลเมืองลัดหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...