fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

เตรียมตัวกันให้พร้อม! ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆที่หลายคนรอคอยมากๆ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ล่าสุด สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร :    ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
เงินเดือน :    11,500 -12,650 บาท
ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน :    3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :    เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
(1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
(4) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บสำรองข้อมูล (Back up) ในระบบคอมพิวเตอร์ และการกู้คืนข้อมูล (Restore)
(5) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศศูนย์ข้อมูล (Data center)

2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่  : ไฟล์แนบ

 

ขอขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.พ.

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...