fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดได้เลย! รายละเอียดองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินห้องเรียนคุณภาพ

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์เอกสาร รายละเอียดองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ซึ่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word สามารแก้ไขได้ สำหรับคุณครูหรือสถานศึกษาไหนสนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ

รายละเอียดองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2     
   
        
 องค์ประกอบที่ 1 หัวใจการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
             องค์ประกอบย่อยที่ 1.1 ห้องเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
                    – ด้านที่ 1 นักเรียน
                    – ด้านที่ 2 ครูผู้สอน
                    – ด้านที่ 3 บรรยากาศ
                    – ด้านที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                    – ด้านที่ 5 สื่อและเทคโนโลยี

 องค์ประกอบย่อยที่ 1.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียน

             องค์ประกอบย่อยที่ 1.3 สภาพแวดล้อม
             องค์ประกอบย่อยที่ 1.4 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
         องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการขับเคลื่อน
             การวางแผนร่วมกัน (Plan)
             มุ่งมั่นพัฒนา (Act)
             นิเทศอาสาเชิงระบบ (Observe)
             ครบองค์ความรู้ เชิดชู ชื่นชม (Reflect)
         องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยสนับสนุน
             ผู้บริหารสถานศึกษา
             การบริหารจัดการ
             เครือข่ายทางการศึกษา

 

 

ขอขอบคุณที่มา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...