Take a fresh look at your lifestyle.

รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt <สำหรับครูเตรียมติว ในปี 2562 ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระ>

รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt  rt<สำหรับครูเตรียมติว ปี 2562>

อัพเดท

 

ป.๓

ข้อสอบ NT ปี 61

อัพเดท 11-12-61

ชั้น
ข้อสอบปี
ป1
แบบทดสอบการอ่าน เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ป.3<NT>
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2556
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2557
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2558
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ<สำหรับสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียน>
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2560
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ<สำหรับสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียน>

 

รวมข้อสอบ สสวท
*ข้อสอบ สสวท
ป.6<O-NET>
ข้อสอบ ONET 2553
ข้อสอบ ONET 2554
ข้อสอบ ONET 2555
ข้อสอบ ONET 2556
ข้อสอบ ONET 2557
ข้อสอบ ONET 2558
ข้อสอบ ONET 2559
ข้อสอบ ONET 2560
ม.3<o-net>
รอการอัพเดท
ม.6<o-net>
รอการอัพเดท
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...