Take a fresh look at your lifestyle.

เชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของประเทศไทย

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของประเทศไทย การแข่งขันนี้จัดโดยจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับบริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

#ประชาสัมพันธ์ Thailand Cyber Top Talent 2021 การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับบริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเป็นการสร้างแรงงานออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ให้กับบุคคลทั่วไปมากขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

  • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย หรือเทียบเท่า สังกัดโรงเรียนหรือสถาบันในประเทศไทย โดยต้องแนบบัตรนักเรียนเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
  • เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียนสมัคร โดยต้องแนบบัตรนิสิตหรือนักศึกษาเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
  • เป็นประชาชนทั่วไปสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียนสมัคร โดยต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
  • รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน กรณีระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาสมาชิกต้องมาจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันเดียวกัน
  • ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
  • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด หากผู้จัดงานพบว่ามีผู้เข้าแข่งขันทำผิดข้อกำหนดหรือกติกาใด ๆ ระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันของทีมดังกล่าว และการตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด
  • เปิดรับสมัคร 4 – 18 ตุลาคม 2564

 

 

ขอขอบคุณที่มา : ศธ.360 องศา

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
ความคิดเห็น
Loading...