Take a fresh look at your lifestyle.

สมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. ประจำปีงบประมาณ 2565

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. ประจำปีงบประมาณ 2565 มาฝากกันค่ะ สำหรับคุณครูท่านไหนที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. ประจำปีงบประมาณ 2565 สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะคะ

ในภาพที่ยกมาคือ กลุ่มวิชาเอกที่รับสมัคร และคำถามที่มีอยู่ในใจของผู้จะสมัคร
สำหรับข้อสังเกตเพื่อพิจารณาในความเห็นของแอดมิน มีดังนี้
1. อาชีวศึกษา คือ การเรียนเพื่อประกอบอาชีพ ผู้เรียนจบระดับการศึกษาขั้นต้นแล้ว ดังนั้น วิชาที่นักเรียนได้เลือกเรียนจึงมีความหลากหลาย ในบางสาขาเป็นอาชีพเฉพาะ มีความต้องการแรงงานจำนวนน้อยและเฉพาะถิ่น ทำให้ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไม่สามารถผลิตได้เอง จึงต้องยกเป็นสาขาขาดแคลน
2. อาชีวศึกษา มีจำนวนสถานศึกษาหากเทียบกับสายสามัญแล้วมีจำนวนน้อยกว่ามาก ดังนั้นตำแหน่งงานจึงมีน้อยกว่าสายสามัญ จะเห็นได้จากประกาศนี้ที่ตำแหน่งวิชาเอกสามัญ 81 อัตรา วิชาเอกขาดแคลน 402 อัตรา (จำนวนวิชาเอก 66 วิชาเอก)
3. วิชาเอกสาขาขาดแคลน ไม่ได้มีตลอดไป อย่าไปเรียนโดยมุ่งหวังว่าเพื่อสมัครครูเอกขาดแคลน จงตั้งมั่นในวิชาชีพของตน แต่หากมีโอกาสและใจรักงานสอนก็ใช้โอกาสนั้น ยกตัวอย่าง ปฐพีวิทยา อารักขาพืช รับเพียงแค่ 1 ตำแหน่ง เช่นนี้เป็นต้น
4. สาขาขาดแคลน ไม่ต้องยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในวันสมัคร แต่เมื่อสอบได้แล้ว มีเวลา 2 ปี สำหรับการไปเรียนและสอบให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แนะนำให้สมัครในระดับ ป.โท วิชาชีพครู
ส่วนวิชาเอกสามัญ ต้องยื่น
5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหาย พิมพ์ใหม่จากระบบ ksp-self service ที่หน้าเว็บไซต์คุรุสภาได้เลย
6. “หนังสือรับรองสิทธิ” ในอดีต ผู้มายื่นขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เคาน์เตอร์ในวันนั้นจะได้หนังสือนี้กลับไปก่อน แล้วจะมีเอกสารที่อนุมัติแล้ว ส่งตามไปให้
ปัจจุบัน คุรุสภาใช้ระบบออนไลน์ ไม่มียื่นที่เคาน์เตอร์แล้ว เมื่อยื่นเข้าระบบ ระบบจะอนุมัติและผู้ยื่นสามารถพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของตนจากระบบได้ด้วยตนเองเลย
7. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หนังสือนี้ โรงเรียนเป็นผู้ขออนุญาตเพื่อนำบุคคลที่ต้องการและไม่มีใบวิชาชีพมาสอนในโรงเรียนของตนต่อคุรุสภา ซึ่ง คุรุสภาจะอนุญาตให้สอนเฉพาะในโรงเรียนที่ขออนุญาต ไม่สามารถนำไปใช้กับโรงเรียนอื่นได้ หากลาออก หรือครบ 2 ปี หนังสือนี้ก็สิ้นสภาพ ดังนั้น จึงนำไปสมัครสอบบรรจุไม่ได้
8. การสมัครครั้งนี้ สอศ.ยึดระเบียบล่าสุดของ กคศ. เรื่องการนับหน่วยกิตได้นั้น คุณวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวต้องไม่ระบุวิชาเอก
9. ชื่อวิชาเอกใกล้เคียง สมัครได้หรือไม่ สอบถาม สอศ. และหน่วยรับสมัคร
10. กลุ่มวิชาที่รับสมัคร ในตารางช่องขวามือจะบอกเอาไว้ว่า ป.ตรีอะไรบ้างที่สามารถสมัครได้ เช่น กฎหมาย ใช้ นิติศาสตร์ สมัคร เช่นนี้เป็นต้น

 

ขอขอบคุณที่มา : สอศ.

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...