วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
หน้าแรกครูประถมข้อสอบข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2557

สำหรับการสอบ NT(National Test  ) ในปีการศึกษา 2557แบบทดสอบความสามารถเด็กๆจะต้องพบข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โดยมี 3 ส่วนแบ่งการสอบเป็น ด้านภาษาให้เวลาสอบ 60 นาที ด้านคำนวณให้เวลาสอบ 90 นาที ด้านเหตุผลให้เวลาสอบ 60 นาที โดยทั้งสามส่วนจะแยกย่อยดังนี้

 

1.ด้านภาษา แนวข้อสอบเน้นประเมินผู้สอบโดยวัดความรู้ในด้านการบอกความหมายของคำและรูปประโยคจากการฟังการดูและการอ่าน การเล่าเรื่องราวที่ได้ฟัง ได้ดูและอ่านอย่างง่ายๆ พร้อมกับข้อสอบบอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ การคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังการดูและการอ่าน การสื่อความรู้ความเข้าใจข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านอย่างเหมาะสม

 

2.ด้านคำนวณ แนวข้อสอบจะประเมินทักษะการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในการหาคำตอบจากสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน และเกี่ยวกับจำนวนการวัดเรขาคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

 

3.ด้านเหตุผล แนวข้อสอบที่ใช้ประเมินผู้สอบในเรื่องความเข้าใจในข้อมูลสถานการณ์หรือสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมเศรษฐศาสตร์และการดำรงชีวิตอย่างมีเหตุผล แนวข้อสอบในการชี้วัดความสามารถการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและมีหลักการโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจหรือมีปัญหา

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2557
ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
โครงสร้างและเฉลย

 

ที่มา http://bet.obec.go.th/index/?page_id=3056

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี