Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดได้เลย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

          Krupatom ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกัน และวันนี้ เป็นเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษากันได้เลย

ชั้นประถมปีที่ 1ตัวอย่างหน้าปก

ชั้นประถมปีที่ 2 /  ตัวอย่างหน้าปก

ชั้นประถมปีที่ 3 / ตัวอย่างหน้าปก

ชั้นประถมปีที่ 4 / ตัวอย่างหน้าปก

ชั้นประถมปีที่ 5 / ตัวอย่างหน้าปก

ชั้นประถมปีที่ 6 / ตัวอย่างหน้าปก

 

ขอขอบคุณ : www.hongpakkroo.com

ความคิดเห็น
Loading...