วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกครูประถมข้อสอบโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน

โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน

โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน

สมัคร 9-16 เมษายน 2562

ประกาศโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน
1.1 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1.2 คำตอบแหน 9,๐๐๐บาท/เตือน
1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ถึงเดือนกันยายน 2562

2) คุณสมบัติเฉหาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
2. มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ Microsoft Office, Ms Word, Ms Excet, Ms-Power Point และ Inernet
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
5. สามารถทำงานนอกเวลา
6. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

3) การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2562

แหล่งที่มา : โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี