วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกสอบครูมาแล้ว !! เปิดสอบ พนักงานราชการครู ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว

มาแล้ว !! เปิดสอบ พนักงานราชการครู ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว

มาแล้ว !! โอกาสทองมาแล้วใครที่เตรียมตัวในการสอบครั้งนี้ สพม.10 เปิดสอบ พนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง มาถึงแล้ว สมัครได้ตั้งแต่ 18-26 เมษายน 2562 นี้เท่านั้น

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

ตําแหน่งที่รับสมัครมีดังนี้

พนักงานราชการ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติมีดังนี้

1. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อัตราว่าง ๑ อัตรา 

จํานวน 1 อัตรา วิชาเอกดนตรีไทย ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้  เป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติมีดังนี้ 

1.ปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการและ สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม

2.ให้บริการทางการศึกษาเบื้องต้นแก่คนพิการ และช่วยเหลือครูในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กพิการตามคําแนะนําของครูประจําการ รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็น การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 

จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน ๙,000 บาท/เดือน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้   ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ลูกจ้างชั่วคราว  ตําแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติมีดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

5. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวน 5 อัตรา ค่าตอบแทน ๑๕,000 บาท/เดือน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้  

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสาครและสมุทรสงคราม)
ที่อยู่ 300 ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี  76000 โทร.  0 3240 1641  โทรสาร  0 3240 0260  
E-Mail  :  spm10.office@gmail.com,secondary10.obec@gmail.com

แหล่งที่มา :: สพม.10

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี