Take a fresh look at your lifestyle.

สรุป 6 มาตรการหลัก-เสริม และ 7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด สรุป 6 มาตรการหลัก-เสริม และ 7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษามาฝากกัน สำหรับสถานศึกษาไหนที่สนใจรายละเอียดต่างๆ สามารถดูจากภาพด้านล่าง และข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ สรุป 6 มาตรการหลัก-เสริม และ 7…

มติครม.รับทราบสาระสำคัญ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดมติครม.รับทราบสาระสำคัญ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มาฝากกัน สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับมติครม.รับทราบสาระสำคัญ (ร่าง)…

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับสมัครสอบครูผู้ช่วย

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบครูผู้ช่วยมาฝากกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับสมัครสอบครูผู้ช่วย คุณครูท่านไหนที่กำลังสนใจการรับสมัครสอบครูผู้ช่วยจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา…

รายละเอียด การสอบแข่งขันทั่วไป ครูผู้ช่วยอาชีวะ 483 อัตรา

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด การสอบแข่งขันทั่วไป ครูผู้ช่วยอาชีวะ 483 อัตรา มาฝากกัน สำหรับใครที่สนใจรายละเอียด การสอบแข่งขันทั่วไป ครูผู้ช่วยอาชีวะ 483 อัตรา สามารถถอ่านรายละเอียดการรับสมัคร…

ตรีนุช สั่งโรงเรียนทุกแห่ง อย่าซื้อ ATK ตรวจเอง หวั่นพลาดซ้ำนร. 80 คนผลเป็นลบ

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับ ตรีนุช สั่งโรงเรียนทุกแห่ง อย่าซื้อ ATK ตรวจเอง หวั่นพลาดซ้ำนร. 80 คนผลเป็นลบ ซึ่งถือเป็นข่าวสำคัญเพราะมีหลายโรงเรียนเตรียมแผนสั่ง ATK มาตรวจแต่ล่าสุด ตรีนุช สั่งโรงเรียนทุกแห่ง อย่าซื้อ…

เอกสารประกอบการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด…

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ เอกสารประกอบการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ Infographic ของ สพฐ. มาฝากกัน คุณครูท่านไหนที่สนใจ…

สธ. สั่งเข้มยึด 6 หลัก 6 เสริม และ 7 เข้ม ลดความเสี่ยงเรียน On Site

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดความคืบหน้าการเปิดเรียน Onsite ล่าสุดมีรายงานว่า สธ. สั่งเข้มยึด 6 หลัก 6 เสริม และ 7 เข้ม ลดความเสี่ยงเรียน On Site คุณฯครูและสถานศึกษา สามารถอา่นรายละเอียดเกี่ยวกับ สธ. สั่งเข้มยึด 6 หลัก 6 เสริม…

สสวท. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ฉบับปรับปรุง…

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูวิทยาศาสตร์ ในโครงการ สสวท. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เข้าร่วมอบรมสามารถรับเกียรติบัตรได้ฟรี คุณครูท่านไหนที่สนใจ…

ตัวอย่างแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์ ตัวอย่างแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ซึ่งเป็นไฟล์ใรูปแบบ Microsoft Word สามารถนำไปแก้ไขได้ คุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาไฟล์ตัวอย่างแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่ง ครู…

ไฟล์คู่มือการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี…

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ไฟล์คู่มือการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มาฝากคุณครูทุกท่าน ที่กำลังมองหาไฟล์ไฟล์คู่มือการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี …