fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

ครูอนุบาล

ครูอนุบาล

คุรุสภาจัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี “ครูดีจึงบอกต่อ”

สำหรับครูประถมที่สนใจสมัครเข้าโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี...เพื่อเด็กดี กิจกรรม "ครูดีจึงบอกต่อ" สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า…

สสวท. จัดงานประชุมวิชาการ ECaP และ CSEd ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ…

สำหรับครูประถมที่สนใจเข้ารวมกิจกรรมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 4 นี้ สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา…

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อส่งเสริม “การเรียนรู้แบบลงมือทำ” หรือ Active Learning

สำหรับครูประถมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาเด็กๆ ซึ่ง Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เด็กๆ ได้ลงมือทำและได้ใช้ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ…

พัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21 ด้วย BBL และทฤษฎีจิตใต้สำนึก

คุณหมอจันทร์เพ็ญ เล่าให้ฟังถึงหลักการของ BBL (Brain Base Learning) และการพัฒนาสมองของมนุษย์ว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในช่วงแรกของชีวิต และเน้นไปในช่วงปฐมวัย “ธรรมชาติของเด็กทุกคนไม่ใช่คนโง่ วัย 0 - 3 ปี มีความสำคัญมาก…

การอบรมเด็ก (Discipline technique of children)

การอบรมเด็ก  ผู้ที่เคยเลี้ยงดูเด็ก คงทราบดีทุกคนว่า ไม่ว่าเด็กคนหนึ่งจะเป็นเด็กดีเพียงใดก็ตาม ในบางครั้งบางคราวก็ยังอาจมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเกิดขึ้นได้ ซึ่งผู้ใหญ่จำเป็นต้องมีวิธีการที่จะแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม…