Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

งานราชการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศ สพม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ ประกาศ สพม.ขอนแก่น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 19 ม.ค. 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป…

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กาฬสินธุ์ เขต 2รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด โดยมีรายละเอียดดังนี้

สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการนักจิตวิทยา นักวิชาการศึกษา สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการนักจิตฯ นักวิชาการศึกษา สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา…

สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. -…