Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

สื่อการสอน

สื่อการสอน

โปรแกรม GSP สุ่มคิดเลขเร็ว วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับการแข่งขันคิดเลขเร็ว

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ โปรแกรม GSP สุ่มคิดเลขเร็ว วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวโหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ …

แจกฟรี โปรแกรมฝึกคิดเลขเร็ว Kidlek Dragon โดยครูวิทยา เสนาเสถียร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ แจกฟรี โปรแกรมฝึกคิดเลขเร็ว ชื่อ Kidlek Dragon ถูกพัฒนาโดยครูวิทยา เสนาเสถียร  ได้เผยแพร่ให้คุณครูและทุกท่านที่สนใจ สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน…

ตัวอย่างแบบอักษร การฝึกคัดลายมือตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ ตัวอย่างแบบอักษรที่ควรนำไปใช้เป็นต้นแบบพื้นฐานในการฝึกคัดลายมือตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา…

ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกรายวิชา โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทุกรายวิชา โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน…

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียน ป.1 – 3…

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียน ป.1 – 3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss) คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย  เล่ม 1…

แจกไฟล์ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ แจกไฟล์ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6 สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวโหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ…

แจกปกฟรี ชุด หน้าปกการบ้านปิดเทอม โดย สื่อปันสุข By little teacher

วันที่ 28 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ แจกปกฟรี ชุด หน้าปกการบ้านปิดเทอม โดย สื่อปันสุข By little teacher คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ ตัวอย่างหน้าปกการบ้านปิดเทอมสีสันสวยงาม ดาวน์โหลดปกฟรี…

สสวท. ชวนครูดาวน์โหลดฟรี “คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา” ตัวช่วยจัดการเรียนรู้บูรณาการ วิทย์ คณิต…

วันที่ 22 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ สสวท. ชวนครูดาวน์โหลดฟรี “คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา” ตัวช่วยจัดการเรียนรู้บูรณาการ วิทย์ คณิต เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนคุณครูดาวน์โหลดฟรี …

แจกฟรี ข้อสอบกลางภาค – ปลายภาค 2566 ทั้งประถมและมัธยม ทุกระดับชั้น โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.

วันที่ 22 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ  แจกฟรี ข้อสอบกลางภาค - ปลายภาค 2566 ทั้งประถมและมัธยม ทุกระดับชั้น โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท. สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวโหลดเอกสารได้ฟรี…

ข้อสอบปลายภาค ป.1-6 รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่

วันที่ 7 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ ข้อสอบปลายภาค ป.1-6 รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่ ข้อสอบปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี เข้าสู่ช่วงเวลาในการทดสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ หรือ…