Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

อบรม

เปิดรับสมัครด่วน! โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆ เพราสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดรับสมัคร โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 ซึ่งเปิดอบรม 5 ครั้ง ใน 5 จังหวัดนั่นเองค่า…

ห้ามพลาดเด็ดขาด! หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑ (AI for Schools Level 1)

เรียกว่าเป้นอีกหนึ่งการอบรมออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆ สำหรับหลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑ (AI for Schools Level 1) ซึ่งถือเป็นการอบรมเกี่ยวกับ AI ที่น่าสนใจมากๆ ใครที่สนใจห้ามพลาดเด็ดขาดเลย…