fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

ไฟล์เอกสาร

ดาวน์โหลดได้เลย! การรายงานอบรมออนไลน์ การพัฒนาตนเอง ช่วงปิดภาคเรียน 2563 ใส่แฟ้ม ว.21

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ การรายงานอบรมออนไลน์ การพัฒนาตนเอง ช่วงปิดภาคเรียน 2563 ใส่แฟ้ม ว.21 เป็นไฟล์ Power Point สามามารถแก้ไขภาพและข้อความได้เลย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ …

ดาวน์โหลดได้เลย! ไฟล์รายงานและแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน สามารถแก้ไขได้

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์รายงานและแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน สามารถแก้ไขได้มาฝากกันค่ะ มีทั้งไฟล์ Word และ Excel คุณครูท่านไหนที่กำลังตามหาไฟล์รายงานและแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน…

ดาวน์โหลดฟรี! เอกสารแฟ้มลูกประกอบ 3 ด้าน ครบทั้ง 13 ตัวชี้วัด

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์เอกสารแฟ้มลูกประกอบ 3 ด้าน ครบทั้ง 13 ตัวชี้วัด มาฝากกันค่ะ คุณครูท่านไหนที่กำลังมองหา เอกสารแฟ้มลูกประกอบ 3 ด้าน ครบทั้ง 13 ตัวชี้วัด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยค่า …

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบมาตรฐาน โดย กสศ.

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบมาตรฐาน โดย กสศ. มาฝากกัน สำหรับคุณครูที่กำลังมองหาแบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบมาตรฐาน อยู่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยค่า …

ดาวน์โหลดได้เลย! แจกไฟล์แก้ไขปก SAR แก้ไขได้

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์แก้ไขปก SAR แก้ไขได้ ซึ่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ PowerPiont สามารถนำไปปรับแก้ไขได้ คุณครูท่านไหนที่กำลังหาไฟล์ปก SAR สามารดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดาวน์โหลดได้เลย! ID Plan รูปแบบ ว26/2562 ปฐมวัย

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์ ID Plan รูปแบบ ว26/2562 ปฐมวัย มาฝากกันค่ะ สำหรับคุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาไฟล์แบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ …

ดาวน์โหลดได้เลย! รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีสูตรคำนวนหาค่าเฉลี่ย และSD

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีสูตรคำนวนหาค่าเฉลี่ย และSD มาฝากกันค่ะ สำหรับคุณครูท่านไหนที่สนใจไฟล์รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ …

ดาวน์โหลดฟรี! ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา และ SAR ครู ปีการศึกษา2563…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา และ SAR ครู ปีการศึกษา2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาฝากคุณครูทุกท่านกันค่ะ สำหรับใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ …

ดาวน์โหลดฟรี! รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR หน้าเดียว

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR พร้อมด้วยไฟล์ปก PowerPoint ให้พร้อมปรับแก้ไขหน้าเดียวมาฝากกันค่ะ คุณครูท่านไหนสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าเลยนะคะ…

ดาวน์โหลดได้เลย! ไฟล์ SAR หน้าเดียว แบบแก้ไขได้

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์ SAR หน้าเดียว แบบแก้ไขได้มาฝากกัน ซึ่งมีทั้งไฟล์ที่เป็นแบบ PowerPoint และ Photoshop สำหรับคุณครูท่านไหนที่สนใจและมองหาไฟล์ SAR หน้าเดียวอยู่  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ …