Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

ไฟล์เอกสาร

คู่มือการทํา e budget สำหรับโรงเรียน

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์คู่มือ การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คุณครูท่านไหนที่กำลังมองหา คู่มือการทํา e budget สำหรับโรงเรียน…

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับผู้บริหารและครู โรงเรียนเอกชน

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์เอกสาร การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ สำหรับผู้บริหารและครู โรงเรียนเอกชน มาฝากกันค่ะ คุณครูท่านไหนที่สนใจ สามารอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะคะ…

รวมเอกสารงานเผยแพร่งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำเอกสารงานเผยแพร่งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาฝากกัน ซึ่งเป็นการรวบรวมเอกสารมาให้แบบครบ ๆ  คุณครูท่านไหนที่กำลังมองหา เอกสารงานเผยแพร่งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ…

แจกไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน ของทีม BMPA ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง รายวิชานาฏศิลป์…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน ของทีม BMPA ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง รายวิชานาฏศิลป์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา มาฝากคุณครูรายวิชา นาฏศิลป์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา…

แจกไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน ของทีม BMPA ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง รายวิชาวิทยาศาสตร์…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน ของทีม BMPA ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง รายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ มาฝากคุณครูรายวิชา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์…

บันทึกข้อความ รายงานผลการสอนรายภาคเรียน ประกอบตัวชี้วัด ว21 ดาวน์โหลดได้ฟรี

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์บันทึกข้อความ รายงานผลการสอนรายภาคเรียน ประกอบตัวชี้วัด ว21 มาฝากกัน สำหรับคุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาไฟล์ บันทึกข้อความ รายงานผลการสอนรายภาคเรียน ประกอบตัวชี้วัด ว21…

ตัวอย่างประกาศ / คำสั่ง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ ตัวอย่างประกาศ / คำสั่ง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ซึ่งเป็นไฟล์ Microsoft Word สามารถนำไปแก้ไขได้ คุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาไฟล์นี้อยู่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ…

คู่มือและแนวปฏิบัติ การจัดซื้อ จัดทำ และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ คู่มือและแนวปฏิบัติ การจัดซื้อ จัดทำ และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษามาฝากคุณครูทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักการมากขึ้น…

ตัวอย่าง PA ผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.3 ดาวน์โหลดได้เลย

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ตัวอย่าง PA ผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.3 ซึ่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word สามารถแก้ไขได้ คุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาตัวอย่าง PA ผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.3  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง …