Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

ไฟล์เอกสาร

เทมเพลตรายงานการสอนออนไลน์ ไฟล์ PPT

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์เทมเพลตรายงานการสอนออนไลน์ ซึ่งเป็นไฟล์ Microsoft PowerPoint สามารถนำไปแก้ไขได้ คุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตรายงานการสอนออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตรายงานการสอนออนไลน์…

ปกแฟ้มสะสมงาน ไฟล์ PPT

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์ปกแฟ้มสะสมงานมาฝากกัน ซึ่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft PowerPoint  สำหรับใครที่ต้องการไฟล์ปกแฟ้มสะสมงาน สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขตามต้องการได้ สำหรับคนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ…

ระเบียบ กคศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2564

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์ระเบียบ กคศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2564 สำหรับใครที่กำลังมองหาไฟล์ระเบียบ กคศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2564…

โปรแกรม excel ง่ายๆ สำหรับการคำนวณคาบเป็นชั่วโมง

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์โปรแกรม excel ง่ายๆ สำหรับการคำนวณคาบเป็นชั่วโมง ซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถนำไปแก้ไขได้ เนื่องจากเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Excel คุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาโปรแกรม excel ง่ายๆ สำหรับการคำนวณคาบเป็นชั่วโมง…

ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการ ตรวจสอบและกลั่นกรอง ข้อมูลตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement…

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการ ตรวจสอบและกลั่นกรอง ข้อมูลตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) มาฝากกัน ซึ่งเป็นไฟล์ที่สำคัญมาก ๆ คุณครูท่านไหนที่ทองหาไฟล์ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการ…

การจัดทำหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์และรายละเอียดการจัดทำหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับคุณครูท่านไหนที่มองหารายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดทำหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…

การจัดทำหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์และรายละเอียดการจัดทำหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับคุณครูท่านไหนที่ต้องการศึกษา และมองหารายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดทำหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็ก…

โปรแกรมคำนวณสรุปรายงานตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน ออกแบบโดยครูสายบัว

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์โปรแกรมคำนวณสรุปรายงานตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน ออกแบบโดยครูสายบัว มาฝากคุณครูทุกท่าน คุณครูท่านไหนที่ต้องการและกำลังมองหาโปรแกรมคำนวณสรุปรายงานตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน …

ตัวอย่างบันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย หรือเกษียณอายุราชการ

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำตัวอย่างไฟล์ตัวอย่างบันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย หรือเกษียณอายุราชการ มาฝากกัน คุณครูท่านไหนที่ต้องการไฟล์ตัวอย่างบันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย หรือเกษียณอายุราชการ…