fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

ไฟล์เอกสาร

ดาวน์โหลดได้เลย! รายงานการอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑-๔ (AI for Schools Level…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ รายงานการอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑-๔ (AI for Schools Level 1-4) ซ่งเป็นไฟล์ในรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้ พร้อมไฟล์ปก มาฝากกันค่า…

ดาวน์โหลดฟรี! ตัวอย่างรายงาน การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แก้ไขได้

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ตัวอย่างรายงาน การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word สามารถดาวน์โหลดไปแก้ไขได้  เครดิตเพจ Kru Prem สำหรับคุณครูท่านไหนที่สนใจ ตัวอย่างรายงาน การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล …

ดาวน์โหลดได้เลย! ตัวอย่างตารางสอน ที่ระบุชั่วโมงปฏิบัติงานต่าง ๆ

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ตัวอย่างตารางสอน ที่ระบุชั่วโมงปฏิบัติงานต่าง ๆ มาฝากกันค่ะ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม คุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาตารางสอน ที่ระบุชั่วโมงปฏิบัติงานต่าง ๆ…

ดาวน์โหลดฟรี! ระบบเลื่อนเงินเดือนครู แบบ % พัฒนาระบบ (เป็น Excel)

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ Excel โปรแกรมระบบเลื่อนเงินเดือนครู แบบ % พัฒนาระบบ มาฝากกัน คุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาไฟล์ ระบบเลื่อนเงินเดือนครู แบบ % พัฒนาระบบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ…

ดาวน์โหลดฟรี! ตัวอย่าง PLC ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปี 2563

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ ตัวอย่าง PLC ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปี 2563 มาฝากกันค่า ซึ่งมีคุณครูหลายท่านกำลังมองหาอยู่ คุณครูท่านไหนที่ต้องการไฟล์ตัวอย่าง PLC ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปี 2563 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยค่า…

ดาวน์โหลดได้เลย! เอกสาร การประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำเอกสารการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มาฝากกันค่า หากคุณครูท่านไหนที่สนใจเอกสาร การประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยค่า…

ดาวน์โหลดฟรี! ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2 มาฝากกันค่ะ คุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาไฟล์บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่…

ดาวน์โหลดได้เลย! รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563   มาฝากกันค่า สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ …

ดาวน์โหลดฟรี! รายงานผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Reading Test : RT)

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ รายงานผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Reading Test : RT)  มาฝากกันค่า คุณครูท่าไหนที่กำลังมองหาไฟล์ดีๆแบบนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ…

ดาวน์โหลดเลย! ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม และโรงเรียนสายน้ำทิพย์มาฝากกันค่า …