Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การสอนชดเชย

จดหมายด่วน! สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำรายละเอียดความคืบหน้ามาฝากหลังสพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 อ้างถึง ๑.…

ประกาศด่วน! สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจ แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจดหมายด้วนที่มีการส่งถึงสถานศึกษา ซึ่งเป็นจดหมายจากสพฐ. เกี่ยวกับการซักซ้อมความเข้าใจ แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 อ้างถึง ๑.…

สรุปแบบเข้าใจง่าย! การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่บุคลากรทางการศึกษษไม่ควรพลาดเลยนะคะ สำหรับซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563…