Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่

คุณครูห้ามพลาด! ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการอบรมออนไลน์ที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะ สำหรับ ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร  ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆ ฟรีๆ ที่ครูวิทย์ยุคนี้ไม่ควรพลาดเลยนะ…