Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

งานราชการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ รับสมัครลูกจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ เรื่อง…

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน…

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง…

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เรื่อง…

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ…

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ' ประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เรื่อง…

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นิติกร …

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน…

สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง

สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ เรื่อง…

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนสตรีชัยภูมิ…