fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

จัดงานวันครูออนไลน์

ห้ามพลาดเด็ดขาด! การจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่…

เนื่องจากปีนี้มีการแพร่ระบาดของ CV-19 ทำให้หลายๆอย่างต้องทำผ่านระบบออนไลน์ รวมถึง การจัดงานวันครูด้วย ซึ่งในปีนี้จะมีการจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล  ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์…