fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด่วนที่สุด! ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือ เรื่อง…

ก่อนหน้านี้มีหนังสือบันทึกข้อความด่วนเรื่อง เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด ล่าสุดมีรายงานว่า นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือถึงส่วนราชการในสังกัดที่มีสถานศึกษา  เรื่อง…

ศธ. แจ้งอนุมัติ โอนย้ายข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาอื่น (เอกสาร)

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา นำข่าวดีมาแจ้งสำหรับคุณครูที่กำลังเขียนย้ายและกำลังรอการอนุมัติย้ายอยู่นั้น ตอนนี้ทาง ศธ.ได้ออกหนังสือแจ้งยกเลิกการ ชะลอการให้โอนย้ายข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาอื่น แล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ…

ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือ ปฏิบัติการ ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)

เรื่อง ขอความร่วมมือ ปฏิบัติและดําเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ตามที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) คาดการณ์การระบาด…