fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

มาตรฐานวิชาชีพครู

ห้ามพลาดเด็ดขาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครู

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่จัดทำโดยโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) หากทำแบบทดสอบผ่านเกิน 80% รับเกียรติบัตรฟรี แบบทดสอบเรื่อง…

มาตรฐานวิชาชีพครู

มาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพได้มีการกำหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ…