Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศด่วน! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำรายละเอียดร่างกำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 มาฝากกัน ซึ่งเป็นการเปิดทดสอบแบบ Paper & Pencil ท่านไหนที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่า ## ประกาศ!! สำนักงาน ก.พ.…

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

          สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้มีประกาศจะดำเนินการเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง…