fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ศาสตร์พระราชา

ปฐมเหตุแห่งการก้าวสู่ความพอเพียงของ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2476 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดราษฎร์ศรัทธาราม เป็นสถานที่เรียน และพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันนี้ โรงเรียนตั้งอยู่ เลขที่ 1/8  หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี …

ศาสตร์พระราชา

ศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็คือ องค์ความรู้ที่ว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครอบคลุมในทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พระราชประสงค์ของพระองค์ คือ…

สพฐ. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียน”ในหลวงรัชกาลที่ 9″ทรงเป็นต้นแบบครูแอคทีฟเลิร์นนิ่ง

สพฐ.น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียน"ในหลวงรัชกาลที่ 9"ทรงเป็นต้นแบบครูแอคทีฟเลิร์นนิ่ง ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ทุกวันศุกร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี…