Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาฝากกันคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565)…

สพฐ. แนะ การปฏิบัติในการจัดซื้อ หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2563

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่ ตัวอย่างเอกสารบ้างส่วนจาก แ่นวทางการจัดการศึกษา…

จิตแพทย์ชี้ เด็ก 3 ขวบ ควรฝึกวินัย รอคิว และเข้าสังคม ไม่ควรเน้นอ่านหนังสือมากจนเกินไป

ครูประถม ขอนำข่าวน่ารู้ ที่ทางจิตแพทย์ชี้ว่า ส่งลูกวัย 3 ขวบเข้าโรงเรียน ควรฝึกเรื่องระเบียบวินัย การรอคอย การเข้าสังคม มากกว่าการจับเรียนเขียนอ่าน เหตุกล้ามเนื้อมัดเล็กยังทำงานได้ไม่เต็มที่ ควรปล่อยขีดเขียนอิสระ…

สพฐ. เป็นเจ้าภาพ (Host) จัดงาน EDUCA 2019 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12

สพฐ. อนุญาตให้คุณครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมทางการศึกษา EDUCA 2019 ตามความสมัครใจ ดูข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ที่มา: Educathai

“คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ”…

"คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ" ครูประถม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูผู้สอนภาษาไทย ใช้สอนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซึ่ง "คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ" มีหลักการดังนี้ >> …

คู่มือการบริการ การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เล่นนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง คุณครูประถมที่สนใจสามารถนำมาอ่านเพื่อเป็นวิทยาทานก็ได้นะ สำนักทดสอบทางการศึกษา…

คู่มือการดูแลระบบข้อมูลโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา แบบออนไลน์ อบรมได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

เรียนเชิญคุณครูประถมทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ พร้อมใบวุฒิบัตรอีกด้วย ซึ่งหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ เรื่อง  การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เรียน …

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบเข้มข้น

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ คงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ดีเพื่อให้เด็กนักเรียนของคุณครูประถมได้เรียนรู้ในด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับนี้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา…

สพฐ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชีปี 2561 ตรวจสอบดูได้ที่นี่

สพฐ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้มีประกาศเรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชีปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น…

การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ โดยใช้การพัฒนาแบบครบวงจร

     เมื่อการศึกษาไทย มาถึงยุค 4.0 ปัจจัยหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้คือครูผู้สอน เพราะครูเป็นเสมือนผู้กำหนดคุณภาพประชากรในสังคมที่จะส่งผลต่อการเติบโตของประเทศชาติ…