Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สพฐ.เร่งช่วยครูไม่ได้กลับบ้านดูบุพการี นำเรื่องเสนอไปที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯพิจารณาอนุมัติ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช โฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โฆษก สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ถึงกรณีที่มีข้าราชการครูคนหนึ่ง ขอย้ายกลับบ้านเพื่อดูแลพ่อที่ป่วยดูแลตัวเองไม่ได้…

สพฐ.เล็งใช้พลังงานทดแทนลดค่าไฟโรงเรียน

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้นำนโยบายเรียนดีมีความสุขของ…

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งมาตรการกำกับติดตามและการตรวจสอบสภาพอาคารเรียน หากมีเหตุจากไม่ปฏิบัติตาม…

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ มาตรการกำกับ ติดตามและการตรวจสอบสภาพอาคารเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา…

โรงเรียน เฮ! สพฐ.มีคำสั่งมอบอำนาจ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ให้ผอ.เขตฯ เป็นผู้ดำเนินการแทนฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ ที่ ศธ 04002/ว5256 เรื่อง มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา เรียน…

สพฐ.สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการขอความอนุเคราะห์ตอบ “แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

สพฐ.แจ้งมาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ…

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินนโยบาย ในการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา…

เชิญชวนอบรม ดิจิทัลคอนเทนต์ สู่การจัดการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 หลักสูตร 20 ชั่วโมง จาก…

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ เชิญชวนอบรม ดิจิทัลคอนเทนต์ สู่การจัดการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 หลักสูตร 20 ชั่วโมง จาก สพฐ. ครูผู้ช่วย ครู คศ1 ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ…

สพฐ. ร่วมกับ ม.นเรศวร…

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ สพฐ. ร่วมกับ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน รับสมัคร 1-24 พฤศจิกายน 2566 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร…

รมว.ศธ. ‘เพิ่มพูน’ สั่งเร่งสำรวจอาคารในสถานศึกษาทั่วประเทศ “ความปลอดภัยต้องมาก่อน”…

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ รมว.ศธ. ‘เพิ่มพูน’ สั่งเร่งสำรวจอาคารในสถานศึกษาทั่วประเทศ "ความปลอดภัยต้องมาก่อน" หากชำรุดขั้นวิกฤติให้แจ้งเขตพื้นที่ฯ ด่วน! พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

แนวการปฏิบัติการจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม และการดูแลสุขภาพจิตของนักเรียน…

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ กระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยสุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียน โดยมี นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และให้ความสำคัญกับระบบการแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต…