Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศด่วน! นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำรายละเอียดที่หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 มาฝากกันค่ะ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

บัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562…

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าว สพฐ. ได้มีการประกาศรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

           เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ซึ่งมีขอบข่ายสาระเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน…