Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เกณฑ์อัตรา

หลักเกณฑ์ใหม่! เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

เรียกว่าเ้นอีกหนึ่งการหารือที่น่าสนใจมากๆ สำหรับการหารือเกี่ยวกับเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ซึ่งจะทำให้โรงเรียนจะมีครูครบชั้น ทุกวิชาเอก การบรรจุ และการย้าย เป็นไปตามวิชาเอกที่โรงเรียนขาด รศ.ดร.ประวิต…