Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปิดภาคเรียน

ประกาศด่วน! สพฐ.กำหนดแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ต้องยอมรับเลยว่า ปฏิทินการศึกษาของปีนี้ แตกต่างจากปีการศึกษาปีอื่นๆเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการเลื่อนเปิดเรียน ซึ่งทางสพฐ.กำหนดแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แล้ว  สพฐ.กำหนดแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ …