Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เรียกบรรจุ

<รายละเอียด> กศจ.นครศรีธรรมราช เรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ ๑๐)

"ขอแสดงความยินดี" ...ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้นำตำแหน่งว่างและวิชาเอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ - ๔…

กทม. เตรียมบรรจุครู 270 อัตรา 1 พฤศจิกายน นี้

ข่าวสาร อ.ก.ก. 18/ตุลาคม/2562 วันนี้เป็นการประชุม อ.ก.ก. ที่ผมอึดอัดมากที่สุดในรอบปี ทำไมถึงอึดอัด?..เพราะวันนี้มีวาระการโยกย้ายผู้บริหารเข้าที่ประชุม ทุกท่านต้องการทราบผล ทุกท่านต้องการคำตอบ…