วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

ภาษาอังกฤษ ป.1

..

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 1. 1. นักเรียนพบเพื่อนที่โรงเรียนในตอนเช้าจะกล่าวทักทายว่าอย่างไร

1) Good evening.

2) Good morning.

3) Good afternoon.

 1. นักเรียนต้องการถามเพื่อนว่า “สบายดีหรือเปล่า” จะพูดว่าอย่างไร

1) I’m fine.

2) How are you?

3) Hello. I am Ben.

 1. นักเรียนต้องการแนะนำตนเองให้คุณครูรู้จักจะพูดอย่างไร

1) Good night.

 • What’s your name?

3) Hello! My name is Suda.

 

 1. นักเรียนทำหนังสือของเพื่อนขาดโดยไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไร

1) I’m sorry.

2) Thank you.

3) Here you are.

 1. เมื่อคุณแม่ให้เงินค่าขนม นักเรียนจะพูดว่าอย่างไร

1) Good.

2) Sorry.

 • Thank you.

 

 

 

 

 

6.

 

 

1) Good bye.

2) Good morning.

3) Good afternoon.

7.

 

1) Good bye.

2) Thank you.

3) Good night.

8.

 

1) OK.

2) I’m sorry.

3) Thank you.

9.

1) How are you?

2) How do you do?

3) What’s your name?

10.

 

   

    1) I’m sorry.

2) Thank you.

3) You’re welcome.

11.

1) It’s a desk.

2) It’s a table.

3) It’s a chair.

 

12.

1) What is this?

2) What is that?

3) Is that an elephant?

13.

 

1) father

2) mother

3) grandfather

14.

 

1) father

2) mother

3) grandmother

15.

 

 

1) pizza

2) sandwich

3) hamburger

 1. G _ I J ตัวอักษรที่หายไป คือ

ข้อใด

1) ตัวอักษร F

2) ตัวอักษร H

3) ตัวอักษร K

 1. ข้อใดเขียนตัวอักษรได้ถูกต้อง

ตามลำดับ

1) s t u v

2) g e d r

       3) n m o p

 

 1. คำใดออกเสียงสระเหมือน

คำว่า cat

1) car

2) jam

3) may

 1. คำใดออกเสียงพยัญชนะต้น

แตกต่างไปจากกลุ่ม

1) ball

2) desk

3) baby

 1. คำศัพท์ใดไม่เข้าพวก

1) car

2) dog

3) bird

.
 1. คำศัพท์ใดไม่เข้าพวก

1) pen

2) apple

3) orange

ดูรูปภาพและเลือกสีให้ถูกต้อง

 1. Leaves are________.

1) green

2) black

3) white

 1. A banana is_______.

1) red

2) pink

3) yellow

 1. My hair is _______.

1) red

2) black

3) white

 1. One, two, three, four, ________

1) six

2) five

3) seven

 

 1. ten, nine, eight, ______, six

1) nine

2) eight

3) seven

 1. I am in Prathom1. I am ____ years old.

1) one

2) two

3) seven

28.

)

 

 

                           1) Yes, I do.

2) Yes, I am.

3) Yes, I can.

 

 

29.

 

1) No, you can.

2) No, you can’t.

3) No, you aren’t.

 1. A plane ______ fly.

1) is

2) can

3) cannot

 1. A snake _____ walk.

1) can

2) like

3) cannot

 

 

 

 

 1. He likes to play the guitar.

มีความหมายตรงกับภาพใด

1)

 

2)

 

3)

 

 1. ข้อใดมีความหมายตรงกับภาพ

 

1) I don’t like soup.

2) I don’t like noodles.

3) I don’t like sandwich.

 

 

 

 

 1. ข้อใดมีความหมายตรงกับภาพ

 

1) They like to run.

2) They like to sing

3) They like to dance.

 

The books are ____ the shelf.

      1) in                              

      2) on    

     3) under

 1. I work in a hospital. I look after patients. I am ______.

1) a nurse

      2) a teacher

3) postman

 

 

 

 1. I can swim. I have no feet. I live in the water. I am ______.

1) a bird

2) a fish

3) a boat

อ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 38-40

 

Nid and Noi are sisters. They have a dog. One day the dog fell in the mud. Mother helped them give her a bath.

 

 

 1. Nid and Noi are_______.

1) cats

2) sisters

3) mother

 1. Nid and Noi have_____.

1) a cat

2) a dog

3) the mud

 1. _______ fell in the mud.

1) The cat

2) The dog

3) Nid and Noi

 

ต้องการ เฉลย แจ้งอีกเมล์ ชื่อโรงเรียน ด้านล่างค่ะ

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี