fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดฟรี! โจทย์ข้อสอบมาตรฐาน พร้อมเฉลย ชั้น ป.5

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้รวบรวมไฟล์โจทย์ข้อสอบมาตรฐาน พร้อมเฉลย ชั้น ป.5 มาฝากกัน เหมาะสำหรับคุณครูและเด็กที่สนใจ อยากนำไปฝึกทำกันเพื่อเตรียมตัวสอบ สามารถโหลดตามลิ้งค์ได้เลยค่า

เนื้อหา

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง ศิลปะกับชีวิต
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง ศิลปะท้องถิ่น
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง ดนตรีไพเราะ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง พื้นฐานการฟังดนตรี
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง เครื่องดนตรีและการสร้างสรรค์ทางดนตรี
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง ตำนานการดนตรี
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง ละครหุ่นน่าพิศวง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง นาฏศิลป์ไทยทรงคุณค่า
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง การละครเบื้องต้น
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง นาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน
 • เรื่อง เฉลยข้อสอบ ศิลปะ

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 พระพุทธศาสนา เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 พระพุทธศาสนา เรื่อง จิตสงบ พบความสุข
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 พระพุทธศาสนา เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
 • เฉลยข้อสอบ พระพุทธศาสนา

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 4
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 5
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 6
 • เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 1 กิจกรรมเคลื่อนไหว
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 2 เกมและการละเล่น
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 3 กีฬา
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 4 พัฒนาสมรรถภาพ
 • เฉลยข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 • เฉลยข้อสอบ ประวัติศาตร์

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปวงกลม
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง ความยาวของเส้นรอบรูปและพื้นที่
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดปริมาตร
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง ข้อมูลและแผนภูมิ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 • เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิทยาศาสตร์ เรื่อง นานาวัสดุ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำฟ้าและดวงดาว
 • เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ เรื่อง การเมืองการปกครอง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ เรื่อง พออยู่ พอกิน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ เรื่อง สรรพสิ่งในธรรมชาติ
 • เฉลยข้อสอบสังคมศึกษาฯ

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 4
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 5
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 6
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 7
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 8
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 9
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 10
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 11
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 12
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 13
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 14
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 15
 • เฉลยข้อสอบภาษาไทย

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ก้าวไกลกับงานธุรกิจ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ
 • เฉลยข้อสอบ การงานอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...