Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ. มีหนังสือ ซักซ้อมแนวทาง บริหารอัตรากำลัง ว26 

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือสำคัญของสพฐ. ซึ่งสพฐ. มีหนังสือ ซักซ้อมแนวทาง บริหารอัตรากำลัง ว26 สำหรับใครที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ สพฐ. มีหนังสือ ซักซ้อมแนวทาง บริหารอัตรากำลัง ว26 สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะคะ

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

1) หนังสือ สพฐ. ที่ 04009/ว 5169

2) บัญชีคุมตำแหน่ง ผอ ว 26-2564

3) รูปแบบคำสั่ง

4) แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่ง ว 26

 

 

ขอขอบคุณที่มา :   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...