Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวการศึกษา

รวบรวมข่าวการศึกษาจากแหล่งข่าวต่างๆ มาอัพเดทท่านครับ

เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วย ค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการรัฐ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1…

วันที่ 17 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการรัฐ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน ใครมีสิทธิอย่าลืมไปลงทะเบียน …

เปิดตารางจ่าย ‘เงินเดือนข้าราชการ’ ปี67 จ่าย 2 รอบรับวันไหนบ้าง

วันที่ 17 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ จากกรณีที่รัฐบาลได้ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา (พรก.) การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปรับคำนิยามให้…

สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2567…

วันที่ 12 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2416 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง…

ปฏิทินการจัดสรรและการจ้าง ตำแหน่งนักการภารโรง ประจำปี 2567

วันที่ 12 เมษายน 2567 ปฏิทินการจัดสรรและการจ้าง ตำแหน่งนักการภารโรง ประจำปี 2567 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจ้างนักการภารโรงได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม 2567 ปฏิทินการจัดสรรและการจ้าง…

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครูผู้สอน)

วันที่ 9 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครูผู้สอน) คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ…

ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.บึงกาฬ – ผลย้ายครู 2567 สพม.บึงกาฬ

วันที่ 8 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.บึงกาฬ - ผลย้ายครู 2567 สพม.บึงกาฬ  ตามที่มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว 7467 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ…

เช็กให้ชัวร์ สอบแข่งขันฯ บุคลากรทางการศึกษาฯ มาตรา 38 ค. (2) วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายนนี้…

วันที่ 6 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ เช็กให้ชัวร์ สอบแข่งขันฯ บุคลากรทางการศึกษาฯ มาตรา 38 ค. (2) ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

สพฐ. ขานรับ “เสมา 1” ขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ…

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา…

หมายเลขโทรศัพท์คุรุสภาในแต่ละจังหวัด (งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

วันที่ 5 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ หมายเลขโทรศัพท์คุรุสภาในแต่ละจังหวัด (งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) การติดต่อเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา หรือเรื่องต่างๆเกี่ยวกับวิชาชีพครู …

สรุปสิทธิการลาหลักๆ ของข้าราชการ

วันที่ 4 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ สรุปสิทธิการลาหลักๆ ของข้าราชการ มีดังนี้ 1. ลาป่วย - ได้ไม่เกิน 60 วันทําการ โดยได้รับเงินเดือนปกติ 2. ลาคลอดบุตร - ได้ 90 วัน โดยได้รับเงินเดือนปกติ 3. ลากิจส่วนตัว - ได้ไม่เกิน 45 วันทําการ…