Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวการศึกษา

รวบรวมข่าวการศึกษาจากแหล่งข่าวต่างๆ มาอัพเดทท่านครับ

มาแล้ว เกณฑ์ย้ายครู ว18 มาใหม่ ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ เกณฑ์ย้ายครู ว 18 ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป…

สพฐ.เร่งช่วยครูไม่ได้กลับบ้านดูบุพการี นำเรื่องเสนอไปที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯพิจารณาอนุมัติ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช โฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โฆษก สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ถึงกรณีที่มีข้าราชการครูคนหนึ่ง ขอย้ายกลับบ้านเพื่อดูแลพ่อที่ป่วยดูแลตัวเองไม่ได้…

ก.ค.ศ. เดินหน้าปรับระบบประเมินวิทยฐานะ ยืนยันใช้เกณฑ์ PA ต่อไป

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นการปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

สสวท. จัดหลักสูตรอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 5

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ สสวท. จัดหลักสูตรอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 5 ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์…

สพฐ.เล็งใช้พลังงานทดแทนลดค่าไฟโรงเรียน

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้นำนโยบายเรียนดีมีความสุขของ…

รวบรวมทุนโครงการผลิตครูระบบปิด ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียนจบแล้วบรรจุครูได้เลย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ รวบรวมทุนโครงการผลิตครูระบบปิด ปี 2567 รับวุฒิม.6 เรียนจบแล้วบรรจุครูได้เลย ทุนโครงการ สควค. ทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น และทุนเพชรในตม ทุนโครงการ สควค. ทุนโครงการ สควค. ประเภท 1…

ชัดเจนแล้ว!! ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2566 จบที่จังหวัด เกียรติบัตรถือเป็นระดับชาติ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ OBEC Channel มีการเผยแพร่โพสต์ถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566  ณ จากโรงแรม เทวราช จังหวัดน่าน…

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งมาตรการกำกับติดตามและการตรวจสอบสภาพอาคารเรียน หากมีเหตุจากไม่ปฏิบัติตาม…

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ มาตรการกำกับ ติดตามและการตรวจสอบสภาพอาคารเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา…

โรงเรียน เฮ! สพฐ.มีคำสั่งมอบอำนาจ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ให้ผอ.เขตฯ เป็นผู้ดำเนินการแทนฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ ที่ ศธ 04002/ว5256 เรื่อง มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา เรียน…

สพฐ.สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการขอความอนุเคราะห์ตอบ “แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…