Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

ข้อสอบ

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน คู่มือ RT ปีการศึกษา 2566 สอบวันพุธที่…

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน คู่มือ RT ปีการศึกษา 2566 สอบวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน คู่มือ RT ปีการศึกษา…

ดาวน์โหลด แจกไฟล์ข้อสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 เผยแพร่โดย สทศ. สพฐ.

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ ดาวน์โหลด แจกไฟล์ข้อสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 เผยแพร่โดย สทศ. สพฐ. แจกไฟล์ข้อสอบ RT ป.1  พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ข้อสอบ RT ชั้น ป.1 ปีการศึกษา…

แจกไฟล์ ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1-2 รวมข้อสอบชั้น ป.1-6 ครบทุกวิชา ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ แจกไฟล์ ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1-2 รวมข้อสอบชั้น ป.1-6 ครบทุกวิชา ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ข้อสอบชั้น ป.1-6 ครบทุกวิชา วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา คณิตศาสตร์ วิชา ภาษาไทย วิชา…

ดาวน์โหลดโครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint การสอบ NT ชั้น ป.3 ปี 2566

วันที่ 30 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ  ดาวน์โหลดโครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint การสอบ NT ชั้น ป.3 ปี 2566 คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 วิชาคณิตศาสตร์…

ดาวน์โหลดโครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint การสอบ RT ชั้น ป.1 ปี 2566

วันที่ 30 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ ดาวน์โหลดโครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint การสอบ RT ชั้น ป.1 ปี 2566 คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ โครงสร้างข้อสอบ แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง การสอบ RT…

ดาวน์โหลด แจกไฟล์ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2564 เผยแพร่โดย สทศ. สพฐ.

วันที่ 30 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ ดาวน์โหลด แจกไฟล์ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2564 เผยแพร่โดย สทศ. สพฐ. สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวโหลดเอกสารได้ฟรี…

ดาวน์โหลด แจกไฟล์ข้อสอบ RT ป.1 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2564 เผยแพร่โดย สทศ. สพฐ.

วันที่ 30 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ ดาวน์โหลด แจกไฟล์ข้อสอบ RT ป.1  พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2564 เผยแพร่โดย สทศ. สพฐ. สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวโหลดเอกสารได้ฟรี…

แจกฟรี เก็งข้อสอบโอเน็ต ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสอบตรงตาม test blueprint ล่าสุด

วันที่ 26 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ เก็งข้อสอบโอเน็ต ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสอบตรงตาม test blueprint ล่าสุด เรียบเรียงและรวบรวมข้อที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวการสอบ เพจครู ฉ ช้าง สอนวิทย์ ใช้ประเมินนักเรียน ร้อยกว่าคน (คะแนนสูงสุด 83 คะแนน ต่ำสุด 14…

แจกไฟล์ ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ แจกไฟล์ ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวโหลดเอกสารได้ฟรี…

ดาวน์โหลดฟรีไฟล์ข้อสอบทุกวิชาทุกระดับชั้น กลางภาคและปลายภาค

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ ดาวน์โหลดฟรีไฟล์ข้อสอบทุกวิชาทุกระดับชั้น กลางภาคและปลายภาค โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.  สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวโหลดเอกสารได้ฟรี…