Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สสวท.

ศธ.แจกของขวัญปีใหม่ 2567 จาก กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ ศธ.แจกของขวัญปีใหม่ 2567 จาก กระทรวงศึกษาธิการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ช่างชุมชน" ฟรี เพื่อปรับปรุงทักษะ (Re-Skills) และเรือการเพิ่มทักษะ (Up-Skills) และหรือการสร้างทักษะใหม่ (New-Skills) ให้แก่ประชาชาชนในชุมชน…

สสวท. จัดหลักสูตรอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 5

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ สสวท. จัดหลักสูตรอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 5 ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์…

สสวท. ชวนครูดาวน์โหลดฟรี “คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา” ตัวช่วยจัดการเรียนรู้บูรณาการ วิทย์ คณิต…

วันที่ 22 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ สสวท. ชวนครูดาวน์โหลดฟรี “คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา” ตัวช่วยจัดการเรียนรู้บูรณาการ วิทย์ คณิต เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนคุณครูดาวน์โหลดฟรี …

ลงทะเบียนอบรม สสวท.ฟรี 2566 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566…

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ขอนำเสนอ ลงทะเบียนอบรม สสวท.ฟรี 2566 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)…

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ขอนำเสนอการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 คุณครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนและอบรมที่ระบบอบรมครู โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 25 สิงหาคม 2566 โดยเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2566…

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ C4T Plus รุ่น4 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง จาก…

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ขอนำเสนอ ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ C4T Plus รุ่น4 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง จาก สสวท. รับเกียรติบัตรนับชั่วโมง 16 ชั่วโมง ปิดเทอมนี้ สพฐ. และ สสวท. ขอเชิญครูประถม…

ประกาศแล้ว! ทุน สควค. ป.โท ปี 2566 รับสมัคร 75 ทุน จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู สมัครถึง 10 พ.ค.2566

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ขอแนะนำสำหรับน้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่ หรือกำลังจะจบ ในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  เพราะทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)…

สมัครด่วน! ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ขอแนะนำ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ท่านที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียด จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ สสวท. ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6…

ครม.อนุมัติปรับแผนดำเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 4 รวม 4 รุ่น จากปี 2564-2567 เป็นปี 2566-2569

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ สรุปมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติปรับระยะเวลาและแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 รวม 4 รุ่น จากปี…

สสวท. ขอเชิญคุณครูที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2023 (GLOBE…

วันที่ 12 มกราคม 2566 ขอนำเสนอ สสวท. ขอเชิญคุณครูที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2023 (GLOBE TSS) ได้ที่ Link ที่แนบมาในบทความนี้ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 นะคะ โดยประเภทรางวัล แบ่งเป็น 1)…