fbpx

วาดภาพระบายสี สถานที่สำคัญ

วาดภาพระบายสี สถานที่สำคัญ  เราได้ร่วมรวม กิจกรรมวาดภาพระบายสีไว้ให้ครูประจำชั้น ทุกระดับ เพื่อสะดวกในการเรียนการสอน ขอบคุณข้อมูลจาก:สื่อการสอนใบงานช่วยสอน 2 ธันวาคม เวลา 20:24 น.
Read More...

วาดภาพระบายสี กิจกรรมอาเซียน

วาดภาพระบายสี เราได้ร่วมรวม กิจกรรมวาดภาพระบายสีไว้ให้ครูประจำชั้น ทุกระดับ เพื่อสะดวกในการเรียนการสอน ขอบคุณข้อมูลจาก:สื่อการสอนใบงานช่วยสอน 2 ธันวาคม เวลา 20:24 น.
Read More...

วาดภาพระบายสี

วาดภาพระบายสี เราได้ร่วมรวม กิจกรรมวาดภาพระบายสีไว้ให้ครูประจำชั้น ทุกระดับ เพื่อสะดวกในการเรียนการสอน กิจกรรมอาเซียน ชุดที่1 สถานที่สำคัญ ชุดที่1
Read More...

รวมไว้แล้ว ใบงาน ป1-3 ,ป4-6

รวมใบงาน ป1-3 ,ป4-6 ครูประถม ได้รวมใบงานที่ใบในการสอน ทำในคาบเรียนเวลาเรียนปกติและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หรือจะนำไปใช้ในการบรูณาการการเรียนการสอนด้วยใบงานก็ได้และยังเก็บไว้เป็นผลงานสะสมในการเก็บคะแนนนักเรียน…
Read More...

วันสิ้นปี

ธันวาคม มาเยือน ทีไร เชื่อว่าหลายคนคงจะเริ่มนับถอยหลังกันแล้วว่าเมื่อไหร่หนอจะเป็นวันสิ้นปีเสียที เพราะนอกจากจะได้เงินเดือนแล้ว ยังได้มีวันหยุดยาวๆข้ามไปถึงวันปีใหม่ด้วย บางคนก็เตรียมวางแผนเรื่องเที่ยวไว้เป็นเดือนๆ เพื่อจะได้มีที่พัก…
Read More...

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

วันนี้จะนำความรู้เกี่ยวกับ "วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ" มาเล่าสู่กันฟังนะครับ  วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในรัฐบาลของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2503 …
Read More...

วันรัฐธรรมนูญ

วันนี้เรามาทำความรู้จัก   "วันรัฐธรรมนูญ" เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญ ที่ทางราชการประกาศให้เป็นวันหยุด เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกอัน เป็นฉบับถาวร…
Read More...

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องจากในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันที่ชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันที่ราชการประกาศให้เป็นวันหยุด ทำให้ชาวไทยทุกคน ต่างทำกิจกรรมวันพ่อมากมาย และไม่ลืมที่จะทำดี…
Read More...

คลังข้อสอบ ครูผู้ช่วย รวมไว้ที่นี่

คลังข้อสอบ ครูผู้ช่วย รวมไว้ที่นี่  สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ ที่นี่ คลังข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความรอบรู้ วิชาชีพครู ภาค ข วิชาการศึกษา วิชาเอกเฉพาะ อื่นๆ ข้อสอบครู กทม.…
Read More...

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก วิชาชีพครู

ข้อสอบสอบครูผู้ช่วย ภาค ก เรื่อง  วิชาชีพครู  รวบรวมมาไว้ที่นี่ การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือเรียกย่อ ๆ ว่าการสอบภาค ก. มีการจัดสอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ      ประเภทที่ 1 เป็นการสอบโดยสำนักงาน กพ. โดยตรง …
Read More...