Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

วิชาชีพครู

วันนี้แล้วนะ! เปิดระบบรับสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ต้องยอมรับเลยว่าคนที่ทำอาชีพครู จำเป็นต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันแรกที่มีการเปิดระบบรับสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  โดยเปิด  3-17 ธันวาคม 2563 ซึ่งทางเว็บไซต์ครูประถมได้นำรายละเอียดมาฝากกกันค่า…

คุรุสภาประกาศด่วน! ขั้นตอนและเงื่อนไขในการลงทะเบียน สมัครสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หากพูดถึงการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ถือเป็นประเด็นที่คุณครูหลายท่านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งล่าสุดคุรุสภาได้ออกมาประกาศด่วนถึง วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขในการลงทะเบียน สมัครสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู…