33.5 C
Bangkok
วันศุกร์, กันยายน 22, 2023

รวมข้อสอบ ป.1-ม.3 ทุกวิชา รวมใว้ให้ที่นี่แล้ว!

Array

อัพเดท 13-12-61

ข้อสอบชึ้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ไฟล์ word สามารถแก้ไขได้

หากพบไฟล์มีปัญหาสามารถแจ้งให้เราแก้ไขได้ค่ะ หรือหากต้องการสิ่งไหนเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ไลน์แอดครูประถม.คอม

[sc name=”foot-post”][sc name=”foot-post”]

 

รวมข้อสอบ ป.1

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาประวัติศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาพระพุทธศาสนา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ

อัพเดทล่าสุด 15-09-62คลิก

รวมข้อสอบ ป.2

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาประวัติศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาพระพุทธศาสนา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ

รวมข้อสอบ ป.3

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาประวัติศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาพระพุทธศาสนา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ

รวมข้อสอบ ป.4

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทย

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาประวัติศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาพระพุทธศาสนา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ

รวมข้อสอบ ป.5

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาประวัติศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาพระพุทธศาสนา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษ

รวมข้อสอบ ป.6

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาประวัติศาสตร์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาพระพุทธศาสนา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ

รวมข้อสอบ ม.1

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาเทคโนโลยี 

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ

รวมข้อสอบ ม.2

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ

รวมข้อสอบ ม.3

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ

 

 

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นถูกปิด